ข่าวสารในตำบล

ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้แนะนำ วิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น และการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ให้กับเด็กนักเรียน

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
วันที่ 24 มกราคม 2566
ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ ได้ออกให้ความรู้แนะนำ วิธีสอนเด็กติดในรถพร้อมวิธีขอความช่วยเหลือด้วยตัวเองเบื้องต้น และการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ ให้กับเด็กนักเรียนช่วงชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านโคกลาดและโรงเรียนหนองไฮวิทยา
ใหความรแนะนำเดกตดรถ